Rubrika: Užitečnosti

 • Excel+VBA – reset filtru tabulky při jejím zavření

  Jestli pracujete ve firmě ve více lidech na jedné tabulce a používáte filtry, tak se vám už určitě stalo, že jste otevřeli tabulku a byly tam vyfiltrované nějaké položky podle potřeb někoho jiného a vy jste to museli nejdřív zrušit. Já to vyřešil tak, že se u příslušné tabulky při ukládání (případně by šlo při […]

 • Excel+VBA – Ověření EAN

  Potřebujete zjistit, jestli EAN je validní 13místný kód – tedy že má daný řetězec 13 číslic, z toho ta poslední je správný kontrolní checksum? Tahle funkce vám to vyřeší (vrací TRUE/FALSE). Function checkEAN(ean) Dim s As String Dim cs As Integer Dim i As Integer Dim digit As Integer If (TypeName(ean) = „Range“) Then s […]

 • Excel+VBA – vlastní vzorec pro regulární výrazy

  Tohle je asi můj nejpoužívanější Excelový hack – vlastní vzorec pro regulární výrazy. Bez toho se některé věci dělají strašně složitě přes funkce jako NAJÍT, DOSADIT či NAHRADIT, a nebo dokonce vůbec nejdou a člověk se musí uchýlit k jiným nástrojům. Excel přitom regulární výrazy umí, ale jen ve svém VBA. Takže stačí si vytvořit vlastní […]

 • Excel+VBA – seřazení listů podle abecedy

  Následující makro myslím nepotřebuje dalšího komentáře, vše je řečeno titulkem Public Function SortWorksheetsByName() Dim lCount As Long, lCounted As Long, lCount2 As Long Dim lShtLast As Long lShtLast = Sheets.Count For lCount = 1 To lShtLast For lCount2 = lCount To lShtLast If UCase(Sheets(lCount2).Name) < UCase(Sheets(lCount).Name) Then Sheets(lCount2).Move Before:=Sheets(lCount) End If Next lCount2 Next lCount […]

 • Excel+VBA – rychlé přepínání psaní desetiných čárek

  Jak pracuji s různými zdroji dat, mám někdy na vstupu data s desetinou čárkou, jindy s tečkou a při jejich kopírování z/do Excelu tak může dojít ke zničení těchto dat. Např. předpokládejme, že máte standardně nastavený Excel a Windows s českým nastavením regionu, tj. oddělovač tisíců je mezera a desetinný oddělovač je čárka. A teď […]

 • Excel+VBA – odlišení buněk s vzorcem

  Možná to znáte – máte Excelovou tabulku a potřebujete mít sloupec, kde hodnoty počítáte nějakým vzorcem, ale zároveň je někdy potřebujete přepsat fixní hodnotou. Jenže pak se třeba změní kurz či něco podobného a vy potřebujete nějak snadno identifikovat buňky s fixní hodnotou – můžete je dát najít (CTRL+G / Special / Constants), ale to je […]