Štítek: Makro

 • Jak používat (velmi rychlá) VBA makra v MS Office

  Jak používat (velmi rychlá) VBA makra v MS Office

  Znám hodně lidí, typicky různí účetní, ekonomové atp., kteří používají makra v aplikacích MS Office, aniž jim rozumí. Prostě jim někdo ukázal funkci Zaznamenat makro a Spustit makro a oni ji používají. A to je skvělé. Vážně. Dal bych nevím co, aby takovýhle makro rekordér obsahovala každá aplikace a považuji za zásadní nedostatek Google Apps, že ač…

 • Excel+VBA – vložit jako text

  Asi to znáte – kopírujete odněkud text do Excelu a on se tam vloží i s formátováním. Jasně, můžete jít na Home / Paste / Paste special / Insert as Unicode, nebo Home / Paste / Paste values (podle toho, jestli vkládáte text z nějakého dokumentu, či jestli vkládáte hodnoty z nějaké excelové tabulky) –…

 • Excel+VBA – reset filtru tabulky při jejím zavření

  Jestli pracujete ve firmě ve více lidech na jedné tabulce a používáte filtry, tak se vám už určitě stalo, že jste otevřeli tabulku a byly tam vyfiltrované nějaké položky podle potřeb někoho jiného a vy jste to museli nejdřív zrušit. Já to vyřešil tak, že se u příslušné tabulky při ukládání (případně by šlo při…

 • Excel+VBA – seřazení listů podle abecedy

  Následující makro myslím nepotřebuje dalšího komentáře, vše je řečeno titulkem Public Function SortWorksheetsByName() Dim lCount As Long, lCounted As Long, lCount2 As Long Dim lShtLast As Long lShtLast = Sheets.Count For lCount = 1 To lShtLast For lCount2 = lCount To lShtLast If UCase(Sheets(lCount2).Name) < UCase(Sheets(lCount).Name) Then Sheets(lCount2).Move Before:=Sheets(lCount) End If Next lCount2 Next lCount…

 • Excel+VBA – rychlé přepínání psaní desetiných čárek

  Jak pracuji s různými zdroji dat, mám někdy na vstupu data s desetinou čárkou, jindy s tečkou a při jejich kopírování z/do Excelu tak může dojít ke zničení těchto dat. Např. předpokládejme, že máte standardně nastavený Excel a Windows s českým nastavením regionu, tj. oddělovač tisíců je mezera a desetinný oddělovač je čárka. A teď…