Rubrika: Programování

 • Chrome – otevření stejné URL na jiném počítači (sdílení tabů)

  Jestli třeba jako já používáte více počítačů (např. firemní/soukromý), určitě jste už někdy potřebovali na druhém počítači otevřít tab z prvního. Můžete si sice třeba poslat URL sobě samému do mailu, ale existuje i snadnější řešení. Chrome má standardně zapnuté sdílení tabů (případně jej můžete povolit – Nastavení / Rozšířená nastavení synchronizace / Otevřené karty. Když…

 • Excel – automatické vyplnění hodnot ve všech řádcích

  Tenhle tip jsem se dozvěděl teprve nedávno, což vzhledem k tomu, jak hodně Excel používám posledních 20 let a jak často jsem to potřeboval, je dost na pováženou. Asi to znáte – máte v Excelu tabulku, která má tunu řádků. Vy potřebujete dát do nějakého sloupce hodnotu nebo vzorec a chcete je nakopírovat (či rozšířit)…

 • WordPress tip: snadné pojmenování akcí a filtrů

  Když se pořádně naučíte programovat ve WordPressu, zamilujete si nepochybně akce a filtry stejně jako já a budete jich aplikovat ve vašem kódu desítky či stovky. To má ale několik nevýhod furt musíte vymýšlet, jak je pojmenovávat, a to tak, abyste je pak zas nějak našli přitom se ale nesmí funkce se stejným názvem opakovat,…

 • WordPress – filtry a akce pro začátečníky

  Na všechny weby své a svých klientů už asi 10 let používám nejpoužívanější CMS na světě – WordPress. Miluji na něm jeho snadnou modifikaci, díky které můžete snadno ze základního systému pro správu blogů udělat pokročilý systém na správu téměř jakéhokoliv obsahu, a přitom geniální zachování aktualizovatelnosti. Základem této snadné modifikace jsou dva skvělé prvky…

 • Excel+VBA – vložit jako text

  Asi to znáte – kopírujete odněkud text do Excelu a on se tam vloží i s formátováním. Jasně, můžete jít na Home / Paste / Paste special / Insert as Unicode, nebo Home / Paste / Paste values (podle toho, jestli vkládáte text z nějakého dokumentu, či jestli vkládáte hodnoty z nějaké excelové tabulky) –…

 • Excel+VBA – reset filtru tabulky při jejím zavření

  Jestli pracujete ve firmě ve více lidech na jedné tabulce a používáte filtry, tak se vám už určitě stalo, že jste otevřeli tabulku a byly tam vyfiltrované nějaké položky podle potřeb někoho jiného a vy jste to museli nejdřív zrušit. Já to vyřešil tak, že se u příslušné tabulky při ukládání (případně by šlo při…

 • Excel+VBA – Ověření EAN

  Potřebujete zjistit, jestli EAN je validní 13místný kód – tedy že má daný řetězec 13 číslic, z toho ta poslední je správný kontrolní checksum? Tahle funkce vám to vyřeší (vrací TRUE/FALSE). Function checkEAN(ean) Dim s As String Dim cs As Integer Dim i As Integer Dim digit As Integer If (TypeName(ean) = „Range“) Then s…

 • Excel+VBA – vlastní vzorec pro regulární výrazy

  Tohle je asi můj nejpoužívanější Excelový hack – vlastní vzorec pro regulární výrazy. Bez toho se některé věci dělají strašně složitě přes funkce jako NAJÍT, DOSADIT či NAHRADIT, a nebo dokonce vůbec nejdou a člověk se musí uchýlit k jiným nástrojům. Excel přitom regulární výrazy umí, ale jen ve svém VBA. Takže stačí si vytvořit vlastní…

 • Excel+VBA – seřazení listů podle abecedy

  Následující makro myslím nepotřebuje dalšího komentáře, vše je řečeno titulkem Public Function SortWorksheetsByName() Dim lCount As Long, lCounted As Long, lCount2 As Long Dim lShtLast As Long lShtLast = Sheets.Count For lCount = 1 To lShtLast For lCount2 = lCount To lShtLast If UCase(Sheets(lCount2).Name) < UCase(Sheets(lCount).Name) Then Sheets(lCount2).Move Before:=Sheets(lCount) End If Next lCount2 Next lCount…

 • Excel+VBA – rychlé přepínání psaní desetiných čárek

  Jak pracuji s různými zdroji dat, mám někdy na vstupu data s desetinou čárkou, jindy s tečkou a při jejich kopírování z/do Excelu tak může dojít ke zničení těchto dat. Např. předpokládejme, že máte standardně nastavený Excel a Windows s českým nastavením regionu, tj. oddělovač tisíců je mezera a desetinný oddělovač je čárka. A teď…

 • Excel+VBA – odlišení buněk s vzorcem

  Možná to znáte – máte Excelovou tabulku a potřebujete mít sloupec, kde hodnoty počítáte nějakým vzorcem, ale zároveň je někdy potřebujete přepsat fixní hodnotou. Jenže pak se třeba změní kurz či něco podobného a vy potřebujete nějak snadno identifikovat buňky s fixní hodnotou – můžete je dát najít (CTRL+G / Special / Constants), ale to je…