1993 Zur Kenntnis der Gatung Carterus (Coleoptera), Dvorak

*Mysteropterus artipunctatus* Dvořák 1993 – tento nový druh střevlíka rodu *Carterus* jsem sbíral na turecké expedici v roce 1992 pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Opavě.

*Mysteropterus artipunctatus* Dvořák 1993 – tento nový druh střevlíka rodu *Carterus* jsem sbíral na turecké expedici v roce 1992 pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Opavě.