1994 Descrizione di tre nuove Specie di Elateridi, Platia,Schimel

*Lacon kapleri* Platia, Schimmel 1994 – tento nový druh kovaříka rodu *Lacon* jsem jako první sbíral na řecké expedici v roce 1991 pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Opavě.

*Lacon kapleri* Platia, Schimmel 1994 – tento nový druh kovaříka rodu *Lacon* jsem jako první sbíral na řecké expedici v roce 1991 pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Opavě.