„Umělá inteligence nenahradí lidi – ale lidé, kteří ji používají, nahradí lidi, kteří ji nepoužívají“

Analýza IBM na základě průzkumu mezi 3 tisíci vedoucích pracovníků a 21 tisíci zaměstnanců jasně ukazuje, že využití AI bude zcela klíčové pro úspěch a přežití firmy už v nejbližších 3 letech

Uveřejněno

Rubrika

Autor

Výzkumný institut IBM vydal analýzu Vylepšená práce pro automatizovaný svět řízený umělou inteligencí (Augmented work for an automated, AI-driven world) s podtitulem Zvyšte výkonnost pomocí partnerství mezi lidmi a stroji.

Tato zpráva se opírá o jejich dvě nové rozsáhlé globální studie – jedna byla provedena s 3000 vedoucími pracovníky ve 28 zemích a druhá s 21 000 pracovníky ve 22 zemích.

Vybral jsem a přeložil případně shrnul pro vás pasáže, které mě osobně zaujaly, na konci si jej budete moci pročíst sami celý. Jestli budete chtít citovat z mých překladů a shrnutí, nezapomeňte uvést zdroj analýz i překladu.

AI školení – nové termíny a místa (Praha, Brno, České Budějovice)

Chcete dostávat tyto články na e-mail, aby vám nic neuteklo?

Klíčové poznatky z analýzy

IBM své závěry shrnuje takto

Umělá inteligence nastupuje do věku vylepšené pracovní síly, kdy spolupráce člověka se strojem zesílí produktivitu a přinese exponenciální obchodní hodnotu.

 • Revoluce v oblasti umělé inteligence dosáhla bodu zlomu.
  • Vedoucí pracovníci odhadují, že v důsledku zavádění umělé inteligence a automatizace bude muset v příštích třech letech 40 % jejich zaměstnanců změnit kvalifikaci.
 • Tajemstvím úspěchu je strategické strukturování práce.
  • Organizace zaměřené na vývoj svého provozního modelu již nyní dosahují lepších výsledků v oblasti růstu příjmů.
 • Zaměstnanci jsou motivováni smysluplnou prací.
  • Zaměstnanci dávají přednost práci s nějakým skutečným dopadem před samostatnosti, rovností, flexibilními pracovními podmínky i možnostem povýšení.

Pracovní příležitost i hrozba

S tím, jak umělá inteligence (AI) zvyšuje své IQ, se vedoucí pracovníci potýkají s důsledky pro podnik. Rychlý pokrok v oblasti umělé inteligence slibuje převrátit tradiční obchodní modely – a změnit práci, kterou zaměstnanci vykonávají každý den.

Umělá inteligence a automatizace vytvářejí novou dělbu práce mezi lidmi a stroji. Světové ekonomické fórum (WEF) předpovídá, že tento vývoj v letech 2020 až 2025 celosvětově naruší 85 milionů pracovních míst – a vytvoří 97 milionů nových pracovních pozic.

Umělá inteligence nenahradí lidi – ale lidé, kteří ji používají, nahradí lidi, kteří ji nepoužívají.

IBM
Vedoucí pracovníci očekávají, že generativní  umělá inteligence bude mít největší dopad na novou generaci zaměstnanců. Zdroj: IBM. Překlad Tomáš Kapler

Jak to vypadá a kde by měli vedoucí pracovníci začít?

Za úspěchem často stojí změna perspektivy. V éře rozšířené pracovní síly mění vedoucí pracovníci nejúspěšnějších organizací provozní model tak, aby odrážel nové způsoby práce.

Organizace, které přepracovaly svůj provozní model, dosáhly lepších výsledků než ostatní tím, že do jeho středu postavily nové technologie. Namísto toho, aby inovace jednoduše přiroubovaly na zastaralý model, rozložily své podnikání na jeho základní elementy.

Drobné změny sice mohou zvýšit efektivitu, ale automatizace špatných procesů je nezlepší.

 • Transformujte tradiční procesy, pracovní role a organizační struktury, abyste zvýšili produktivitu a umožnili nové obchodní a provozní modely. 
 • Vytvářejte partnerství mezi lidmi a stroji, která zvyšují tvorbu hodnot a angažovanost zaměstnanců.
 • Investujte do technologií, které lidem umožní soustředit se na úkoly s vyšší hodnotou a podpoří růst příjmů.

Nejpalčivější problém? Budování nových dovedností pro své zaměstnance

Vedoucí pracovníci v průzkumu IBM odhadují, že v příštích třech letech bude muset 40 % jejich zaměstnanců změnit kvalifikaci v důsledku zavádění umělé inteligence a automatizace.

Jaký druh rekvalifikace? V průměru 87 % vedoucích pracovníků očekává, že generativní umělá inteligence pracovní pozice spíše rozšíří než nahradí. Toto číslo se blíží třem čtvrtinám v oblasti marketingu (73 %) a zákaznického servisu (77 %) a více než 90 % v oblasti nákupu (97 %), rizik a dodržování předpisů (93 %) a financí (93 %).

Zajímavé je, že význam dovedností STEM klesá – z prvního místa v roce 2016 se propadly na 12. místo v roce 2023. Vzhledem k tomu, že potřeba technických znalostí obecně vzrostla, mnoho vedoucích pracovníků nyní může tyto dovednosti považovat za sázku do loterie. Při pohledu do budoucna se vedoucí pracovníci více zaměřují na rozvoj dovedností v oblasti práce s lidmi, přičemž na prvních místech seznamu jsou řízení času a určování priorit, spolupráce a komunikace.

Nové paradigma dovedností  – Důležitost dovedností STEM klesá, zatímco na vrcholu jsou lidské dovednosti. Zdroj IBM, překlad Tomáš Kapler

Jak se stát se podnikem zítřka (resp. zajistit, že váš podnik ještě bude existovat)

Podnik zítřka nelze řídit s včerejšími talenty. Stejně tak nelze zapojit zítřejší talenty do včerejšího provozního modelu. 

V éře rozšířené pracovní síly slibuje generativní umělá inteligence otevřít dveře novým příležitostem – pokud jsou vedoucí pracovníci ochotni zpochybnit předpoklady, na kterých jsou postaveny jejich obchodní modely. 83 % vedoucích pracovníků tvrdí, že generativní AI znovu vynalezne způsob fungování jejich organizace.

Jak získat konkurenční výhody? Přizpůsobit svůj provozní model tak, aby podporoval rozšířenou práci tím, že

 1. Zavedete (a rekvalifikujete pracovníky) na agilní způsoby práce zaměřené na produkty a cíle, nikoliv úkoly.
 2. Využijete poznatků založených na datech. Aby však bylo možné získat hlubší poznatky, které vedoucí pracovníci hledají, musí být interní procesní mining používán ve spojení s externím benchmarkingem.
 3. Zefektivníte činnost s využitím partnerů. Toto odstranění duplicity umožňuje zjednodušit a automatizovat práci a dosahovat smysluplnějších obchodních výsledků.

Přijměte experimentování, abyste kultivovali změnu

Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že jejich týmy mají technické dovednosti potřebné k provádění každodenní práce ve vyvíjejícím se prostředí. Přesto vedoucí pracovníci uvádějí technologickou negramotnost jako druhou největší výzvu související s talenty.  I když je snadné předpokládat, že lidé nepřijímají technologie, protože je neumějí používat, může to být jen tím, že se brání změnám – a bojí se, že budou nahrazeni

Vedoucí pracovníci mohou být schopni podnítit přijetí tím, že zaměstnancům ukáží, že jejich cílem je přidat hodnotu, nikoli pouze snížit náklady. Vedoucí pracovníci mohou podpořit kulturu experimentování a inovací tím, že sdělí, že jsou ochotni akceptovat několik chybných kroků na cestě. Kultura, která netrestá neúspěch – prostředí otevřených inovací – zajišťuje 10% nárůst příjmů v kontextu zavádění technologií a digitální transformace. A co víc, uživatelé AI, kteří nepenalizují neúspěch, dosahují o 22 % vyšší míry růstu příjmů ve srovnání s ostatními uživateli.

Dejte práci smysl

Když měli zaměstnanci vybrat, zda je pro ně nejdůležitější práce, pro kterou pracují, zaměstnavatel, pro kterého pracují, nebo lidé, se kterými pracují, téměř polovina z nich uvedla, že práce, kterou dělají, je mnohem důležitější než to, pro koho pracují nebo s kým pravidelně pracují. 

Zdá se, že zaměstnavatelé zatím tuto informaci přehlédli. Vedoucí pracovníci, kterých jsme se dotazovali, při hodnocení toho, které faktory jsou pro jejich zaměstnance nejdůležitější, hodnotí práci s dopadem níže než devět dalších atributů, které se netýkají odměňování. 

V době rozšířené pracovní síly má HR také několik příležitostí, jak využít generativní AI ke zlepšení obchodních výsledků. Patří mezi ně: 

 • Přesun role lidských zdrojů od prosazování zásad k vytváření hodnot. Umožněte HR ovlivňovat investice do technologií, které sjednocují týmy napříč funkcemi a partnerským ekosystémem. 
 • Rozšíření zaměstnanců o generativní umělou inteligenci, která umožní cílenější  práci a zvýší pohodu zaměstnanců. 
 • Udělat z personálního oddělení ekosystémového poradce, který pomůže organizaci rychle získat přístup k poptávaným dovednostem podle toho, jak se vyvíjejí potřeby

4 kroky k úspěchu

1. Stanovte si priority s cílem 

 • Přehodnoťte svůj plán transformace podniku. Aktivně přepracujte pracovní role tak, aby odrážely dopad automatizace a umělé inteligence
 • Myslete ve velkém, začněte v malém, pilotujte svůj plán, začněte na IT a HR.
 • Rozšiřte záběr IT. Využijte umělou inteligenci pro provoz IT a uvolněte tak pracovníkům ruce
 • Budujte dovednosti, zapojte boty, kupujte a půjčujte si dovednosti od partnerů

2. Řiďte se provozním modelem, ne organizační strukturou

 • Slaďte práci se zákaznickou zkušeností. Místo funkčních týmů, které se zabývají projekty, organizujte lidi do sítí odborníků, které lze využít k řešení potřeb zákazníků.
 • Poskytněte zaměstnancům samostatnost. Když si lidé stanoví vlastní cíle, jsou více inspirováni k tomu, aby se jich snažili dosáhnout. 
 • Definujte komplexní pracovní postupy produktu. Využijte procesní analýzu a určete, kde může AI převzít vedení
 • Připravte se na změny na všech úrovních. Buďte lídrem, ne opozdilcem. Nebojte se změnit svou vlastní roli. Buďte průkopníky používání nových nástrojů, včetně generativní umělé inteligence, na výkonné a manažerské úrovni ve vaší organizaci dříve než konkurence.

3. Udělejte práci prospěšnější a smysluplnější

 • Zůstaňte nohama na zemi. Omezte krátkozraké rozhodování tím, že vedení bude vycházet z pohledu zaměstnanců. Dejte lidem prostor, aby mohli doporučit úkoly, které by mohly být automatizovány, aby byla jejich práce jednodušší a více je naplňovala
 • Rozvíjejte vedoucí pracovníky nové generace. Vytvářejte prostředí, ve kterém jsou všichni vedoucí pracovníci, včetně středních manažerů, povzbuzováni k modelování nového chování.
 • Získejte přístup k nevyužitému potenciálu. Hledejte zaměstnance s požadovanými dovednostmi nebo se zájmem o jejich rozvoj spojit s interními kariérními příležitostmi. 

4. Investujte do talentů stejně jako do technologií

 • Uvažujte o rekvalifikaci jako o příležitosti. Oddělte dnešní práci od budoucí a zapojte své nejlepší talenty do řešení nových úkolů. Prezentujte generativní rekvalifikaci v oblasti umělé inteligence jako příležitost k postupu pro špičkové pracovníky.
 • Využijte technologie ke zlepšení zážitků na pracovišti. Vytvořte interaktivní kariérní roadmapy s automatizovanými funkcemi nebo funkcemi „just-in-time“, které mohou zaměstnancům pomoci dosáhnout potřebných milníků rozvoje na cestě. 
 • Poskytujte kariérní podporu just-in-time. Vytvořte Centrum excelence pro talenty (COE), které bude definovat relevantní a odborně předávané vzdělávací a kariérní cesty. Přistupujte k COE jako k partnerství mezi obchodními funkcemi a HR.
 • Podporujte neustálé zlepšování. Pravidelně vyhodnocujte vztah mezi vaším provozním modelem a vašimi talenty.

Můj komentář a pohled z Česka

IBM potvrzuje i mé zkušenosti a pozorování z českých firem v posledních letech. Umělá inteligence se stane součástí fungování mnoha odděleních téměř každé firmy, která bude chtít přežít toto desetiletí. Ty firmy, které to zvládnou nejlépe a nejrychleji získají náskok a přeberou klienty těch, které váhají, neškolí a nemotivují své zaměstnance anebo AI nevezmou jako příležitost byť třeba i k radikální změně celého konceptu.

Generativní modely AI jsou velkou příležitostí, ale i hrozbou pro české společnosti tím, že téměř zcela odstraňují jazykovou a kulturní bariéru. Česká společnost tak může snadno poskytovat své produkty a služby celému světu, včetně například obchodní a technické podpory v jazyce cílové země. Zároveň ale také může vaše zakázky přebrat stejným způsobem progresivnější firma například z Indie.

Proto se snažím na těchto stránkách poskytovat praktické rady k AI a s dalšími odborníky poskytuji firmám školení manažerů i zaměstnanců a poradenství, jak nad AI uvažovat a jak jej implementovat.

Celá analýza

Níže si můžete pročíst či stáhnout celou analýzu v originále. Vytvořil jsem pro vás i automatický překlad pomocí AI překladače DeepL.

Nové články sem přidávám porůznu, tak jestli nechcete, aby vám něco uniklo, přidejte si můj feed do RSS čtečky, sledujte můj Twitter, Facebook a LinkedIn, případně si nechte nové příspěvky posílat mailem (žádný spam!)