Automatické statistiky videí díky Google Sheets, Apps Script a YouTube Data API

Před pár dny jsem tu psal příspěvek o tom, jak si snadno udělat automaticky aktualizovaný přehled (nejen) vašich video kanálů s využitím Google Sheets, Apps Script a YouTube Data API. Mělo to jen jednu chybku – videím chyběly statistiky, tak to dnes napravíme. Chybějící statistiky si vyžádaly nutnost přepsání celého skriptu, protože API YouTube.PlaylistItems neposkytuje statistická data,…

Uveřejněno

Autor

Před pár dny jsem tu psal příspěvek o tom, jak si snadno udělat automaticky aktualizovaný přehled (nejen) vašich video kanálů s využitím Google Sheets, Apps Script a YouTube Data API. Mělo to jen jednu chybku – videím chyběly statistiky, tak to dnes napravíme.

Chybějící statistiky si vyžádaly nutnost přepsání celého skriptu, protože API YouTube.PlaylistItems neposkytuje statistická data, bylo potřeba použít další část YouTube Data API a to YouTube.Videos. Zároveň bylo potřeba skript optimalizovat, aby se nedotazoval na statistiky každého videa najednou a rovnou jsem skript také zpřehlednil.

Přidal jsem 2 vylepšení – nyní je možné z menu aktualizovat i jen jeden (aktuální) list, a nově se také nemaže celý list, ale pouze sloupce A:K, kam se ukládají data, takže můžete do dalších sloupců dát nějaké vzorečky (např. jestli popisek obsahuje nějaké slovo, či nějakou chytristiku nad statistikou) a při aktualizaci se vám nesmažou. BTW doporučuji k těmto účelům použít skvělou funkci ARRAYFORMULA, o které jsem již psal.

Stále ovšem zůstává základní myšlenka – automatizovaný přehled YouTube videí, jejich screenshot, popisek a nově i tagy a statistiky – co list to jeden kanál – stačí přidat list, pojmenovat jej jako název kanálu na YouTube a videa skript se o zbytek postará.

Tentokrát nedoplním text dalšími komentáři, jsou přímo v poznámkách skriptu a v prvním článku. Nezapomeňte, že je třeba skript autorizovat a povolit mu přístup k příslušným API, a případně nastavit mu automatickou aktualizaci, více viz předchozí článek.

P.S.: Nemám od vás odezvu, jestli vás tyto návody a nápady zajímají (viz všechny Užitečnosti), takže nevím, jestli mám publikovat další, či s tím neztrácet čas. Jestli chcete, abych pokračoval, sdílejte tento (či i další posty) ve svých kruzích a přidejte si mě:

Mám i další podobné skripty, návody a užitečnosti pro GA, AdWords, Sklik, Excel, Google Apps… Když nebude mít tento post dostatek sdílení, budu vědět, že vás to nezajímá.

Pakliže chcete něco přímo pro vás, můžete si mě taky najmout (ale jsem teda spíš digitální marketingový manažer, programuji v sebeobraně).

/**
* Helping function for testing return values from single channel. Ctrl+Enter to see the log
**/
function testChannel() {
 var videos = getVideos ('TefalCZSK')
 Logger.log(videos[0]);
}


/**
* Ad Update menu during Spreadsheet open
**/
function onOpen() {
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 // Or DocumentApp or FormApp.
 ui.createMenu('Aktualizace')
 .addItem('Aktualizace aktuálního listu', 'updateCurrentSheet')
 .addItem('Aktualizace všech videí', 'updateAllSheets')
 .addToUi();
}


/**
* Update videos and formats on all sheets in active Spreadsheet.
**/
function updateAllSheets () {
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var sheets = ss.getSheets();
 
 for (var n = 0; n < sheets.length ; n++ ) {
 var sheet = ss.getSheets()[n];
 updateSheetVideos(sheet);
 updateSheetStyle(sheet);
 }
}

/**
* Update videos and formats on current sheet.
**/
function updateCurrentSheet() {
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var sheet = ss.getActiveSheet();
 updateSheetVideos(sheet);
 updateSheetStyle(sheet);
 
}

/**
* Update videos on given sheet with videos from the YouTube channels with the same channel URL as sheet name
*
* @param {object} Spreadsheet Sheet
*/
function updateSheetVideos(sheet) {
 var sheetName = sheet.getName();
 var videos = (getVideos (sheetName));
 // if there is no YouTube channel that match the sheet name, return back (so we can have helping sheets)
 if (typeof videos === 'undefined') return;
 
 var columnNames = ['URL',
 'Thumbnail',
 'Title',
 'Description',
 'Tags',
 'Published at',
 'Views',
 'Likes',
 'Dislikes',
 'Comments',
 'Favorites',
 ];
 
 // we want to clear only the columns, that will be updated, not all sheet
 // this way we can add formulas to adjoining columns and keep them intact after update
 var lastColumn = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz".charAt(columnNames.length-1);
 sheet.getRange("A:"+lastColumn).clearContent();
 
 //fill column names to first row 
 sheet.getRange(1, 1, 1, columnNames.length).setValues([columnNames]) ;
 
 //put all the values to single array for later single call update, what is much faster then update row one by one
 var values = [];
 videos.forEach (function (video) {
 var tags = video.snippet.tags;
 tags = (typeof tags === 'undefined') ? '' : tags.join(', ');
 values.push([ "https://www.youtube.com/watch?v="+video.id,
 //'=image("https://i.ytimg.com/vi/'+video.id+'/default.jpg")', //"default" is restricted object name, so it would need this ugly way to use default (small) size of thumbnail
 '=image("'+video.snippet.thumbnails.medium.url+'")', //instead we use "medium" format
 video.snippet.title,
 video.snippet.description,
 tags,
 new Date(video.snippet.publishedAt),
 video.statistics.viewCount,
 video.statistics.likeCount,
 video.statistics.dislikeCount,
 video.statistics.commentCount,
 video.statistics.favoriteCount,
 ]);
 });
 sheet.getRange(2, 1, videos.length , values[0].length).setValues(values);
}


/**
* Update styles and formats of given sheet. Not very sexy, but it fits the needs
*
* @param {object} SpreadsheetApp Sheet
**/
function updateSheetStyle(sheet) {
 var sheetName = sheet.getName();
 sheet.getDataRange().setVerticalAlignment("middle");
 sheet.setColumnWidth(1, 310);
 sheet.setColumnWidth(2, 120); //this will affect the size of thumbnail
 sheet.setColumnWidth(3, 300);
 sheet.setColumnWidth(4, 400);
 sheet.setColumnWidth(5, 200);
 sheet.autoResizeColumn(6);
 sheet.autoResizeColumn(7);
 sheet.autoResizeColumn(8);
 sheet.autoResizeColumn(9);
 sheet.autoResizeColumn(10);
 sheet.autoResizeColumn(11);
 sheet.getRange("F:F").setNumberFormat('d.m.yyyy');
 sheet.getRange("G:K").setNumberFormat('#,##0');
 sheet.getRange("C:E").setWrap(true);
 sheet.getRange("1:1").setFontWeight("bold");
 sheet.getRange("C:C").setFontWeight("bold");
 for(var i=2; i<=sheet.getLastRow()-1; i++){
 sheet.setRowHeight(i, 90); //this will affect the size of thumbnail
 };
}/**
* Return YouTube videos details for given channel
*
* @param {string} username YouTube channel name (username) - see channel URL
* @return Array representing key params of YouTube videos in given channel
*/
function getVideos(username) {
 var results = YouTube.Channels.list('contentDetails', {forUsername: username});
 var array = [];
 if (results.pageInfo.getTotalResults() == 0) return;
 var item = results.items[0];
 // Get the playlist ID, which is nested in contentDetails, as described in the
 // Channel resource: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels
 var playlistId = item.contentDetails.relatedPlaylists.uploads;
 
 var nextPageToken = '';
 
 // This loop retrieves a set of playlist items and checks the nextPageToken in the
 // response to determine whether the list contains additional items. It repeats that process
 // until it has retrieved all of the items in the list.
 while (nextPageToken != null) {
 var playlistResponse = YouTube.PlaylistItems.list('contentDetails', {
 playlistId: playlistId,
 maxResults: 50,
 pageToken: nextPageToken
 });
 //get all ids (max 50) from given playlist response and joint them
 var ids = []
 ids = playlistResponse.items.map(function(video) {
 return video.contentDetails.getVideoId();
 })
 ids = ids.join(',');
 //get snippet and statistics data for given ids and add them to array
 var data = YouTube.Videos.list('snippet, statistics', {id: ids});
 array = array.concat(data.items);
 nextPageToken = playlistResponse.nextPageToken;
 }
 
 return array;
}

Nové články sem přidávám porůznu, tak jestli nechcete, aby vám něco uniklo, přidejte si můj feed do RSS čtečky, sledujte můj Twitter, Facebook a LinkedIn, případně si nechte nové příspěvky posílat mailem (žádný spam!)