Lukáš Benzl: Zakladatel ČAUI o asociaci, výzvách a příležitostech v oblasti umělé inteligence

Rozhovor s Lukášem Benzlem, zakladatelem a ředitelem ČAUI, o motivaci, cílech, službách a výzvách této neziskové organizace, která chce propojovat byznys, projekty a iniciativy v oblasti AI.

Uveřejněno

Rubrika

Autor

Značky:

Před pár týdny o sobě dala vědět nově vzniklá České asociace umělé inteligence (ČAUI). Samozřejmě jsem se stal jedním z prvních členů, protože velmi souzním s jejími cíli a dostal jsem pak několik dotazů od známých, co je vlastně ta asociace zač. Proto jsem se rozhodl vyzpovídat jejího zakladatele a ředitele Lukáše Benzla.

AI školení – nové termíny a místa (Praha, Brno, České Budějovice)

Chcete dostávat tyto články na e-mail, aby vám nic neuteklo?

Co si mají čtenáři představit pod Českou asociací umělé inteligence?

Česká asociace umělé inteligence je nezisková organizace, která vznikla s cílem stát se zodpovědnou a živoucí platformou propojující byznysy, zajímavé AI projekty, existující AI iniciativy, konzultanty a další subjekty se zájmem o umělou inteligenci.

Klíčový je pro nás networking, právní služby, mediální podpora členů, kultivace celé problematiky AI, spolupodílení se na budoucích regulacích a v neposlední řadě také podpora diskuze týkající se etických i morálních výzev, které rychlý rozvoj umělé inteligence přináší.

Směřujeme k tomu, abychom se stali srozumitelnou křižovatkou umělé inteligence v České republice. Je před námi dlouhá cesta, ale zatím nás vše přesvědčuje o tom, že naše vize má smysl.

Můžeš se ty sám v krátkosti představit a říct, co tě vedlo k založení ČAUI?

Mám přes 18 let praxe z technologicky orientovaných firem a startupů. Ještě jako student jsem začínal v médiích, později jsem působil v produktovém i projektovém managementu. Za podstatnou složku mojí práce jsem vždy považoval marketing, business development a tvorbu strategií, díky kterým je možné získat náskok.

V posledních letech se specializuje na AI a její dopady na firmy i jednotlivce. Vybudoval jsem a později prodal startup Mailhunt, který nabízel AI monitoring konkurence a predikci e-mailových rozesílek v české e-commerce. Na začátku roku 2023 jsem pochopil, že se z AI definitivně stane veřejné téma. Na základě důkladného průzkumu prostředí jsem však objevil prostor pro založení byznysově orientované asociace, která bude srozumitelná pro manažery i širokou veřejnost. A tak vznikla myšlenka založit ČAUI.

Kdo ještě stojí za ČAUI? Máte své kanceláře? Kolik vás tam pracuje, jak jste získali prostředky na založení a jak jste financovaní?

Spoluzakladateli asociace jsou Jakub Kubů a advokátní kancelář Legitas, jejíž skvělé prostory se nám nyní staly i hlavní základnou. Jsem velmi vděčný za to, že na chodu asociace se již nyní podílí zástup dalších lidí včetně samotných členů, našich partnerů a šikovných stážistů. Mile mě překvapil zájem o aktivní účast, pomoc s pořádáním akcí nebo tvorbou obsahu.

Pokud jde o financování, mám dost startupový mindset. Od samotného začátku jsem kladl maximální důraz na to, aby byla asociace příkladně „štíhlá“, agilní a životaschopná bez dotací či grantů. Prostředky na založení šly z vlastních zdrojů a samotný provoz je hrazen z členských poplatků. Přesně toto nastavení mi přijde fér. Členům poskytujeme služby a takovou hodnotu, aby se jim členství jednoznačně vyplatilo. Ukazatelem toho, že děláme vše dobře, je pak jejich spokojenost a růst členské základny. S každým členem se snažíme identifikovat příležitosti, potřeby a k jeho členství přistupujeme zcela individuálně.

Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle asociace?

Mezi krátkodobé cíle patří jednoznačně pokračování v růstu naší členské základny, pořádání kvalitních akcí, podporování zajímavých iniciativ a budování dobrého jména asociace. V rámci těch dlouhodobějších se chceme aktivně podílet na rozvoji umělé inteligence v ČR, AI transformaci ekonomiky a vzdělávání veřejnosti. 

Spolupracujete nějak s veřejným sektorem a státní správou? A měl by se podle tebe nějak změnit přístup veřejného sektoru k AI? Jaké legislativní výzvy považuješ v současné době za nejnaléhavější v oblasti umělé inteligence v ČR?

Spolupráci s veřejným sektorem a státní správou postupně budujeme. Máme za sebou několik prezentací naší vize rozvoje AI v ČR a také ukázky relevantních case studies. Pokud jde o přístup, ve státní správě je mnoho AI nadšenců chápajících výhody nových technologií. Bohužel celé téma digitalizace není tak jednoduché a jako stát máme v oblasti technologií velký dluh bez ohledu na AI. Za problém považuji už jen to, že digitální systémy používané veřejnou správou nejsou popsány ve veřejných registrech. To prakticky zabraňuje nějaké rychlejší transformaci a přebírání již funkčních řešení.

Hlavní legislativní výzvou je z mého pohledu ochrana osobních údajů a možná diskriminace. Jinými slovy regulace musí řešit otázky biasu v algoritmech a zajišťovat spravedlivé použití AI ve všech kritických oblastech. Asi nikdo z nás by nechtěl, aby umělá inteligence jednala předpojatě při udělování pokut, rozhodování o sociálních dávkách nebo v procesu přijímání studentů ke studiu.

Jaká jsou kritéria pro stávající a potenciální členy asociace?

Nechceme vytvářet zbytečné překážky, nicméně klademe velký důraz na dodržování našeho etického kodexu. Jsou to podle mě právě firmy, které často rozhodují o tom, zdali bude AI „hodná“, nebo „zlá“. Každého člena chceme před přijetím blíže poznat, zjistit jeho motivaci a seznámit se s jeho dosavadním působením v oblasti AI. Zároveň bych rád dodal, že v asociaci je místo i pro subjekty, které nejsou v AI aktivní, ale mají o tuto oblast a její rozvoj zájem.

Jaké konkrétní příležitosti vidíte v síťování mezi podnikateli a odborníky v oblasti AI? Máte nějakou vizi propojit tyto firmy a být jakýmsi zástupcem a vyjednavačem např. na tripartitě vůči vládě, poslancům, zástupcům krajů a podobně?

Českou republiku čeká v následujících letech pořádný kus práce, který je však spojen také se souborem zajímavých příležitostí a výzev. Propojování je základem akceschopnosti a vybudování dobré vyjednávací pozice vůči orgánům. Jsem přesvědčen o tom, že jednotný hlas stovek firem bude vždy více slyšet.

Na úvodní stránce vám problikává Umělá inteligence v podnikání, na trhu práce, v kultuře, průmyslu, ve zdravotnictví, v ekologii – jak konkrétně ve všech těchto oblastech si představujete vaši roli?

Naše role se nemění. Asociace je platformou a aktivity v těchto oblastech se ve velké míře odvíjí od členské základny. Postupně se snažíme otevírat jednotlivá témata podle toho, zda v nich prostřednictvím členů či partnerů dokážeme nabídnout hlubší odbornost, dostatek dat a reálných zkušeností. Máme nějaký plán a v ideálním případě by na našem webu měly postupně vznikat samostatné podsekce dedikované vybraným oblastem.

Mimochodem – velké téma je podle mého názoru AI ve vzdělávání, to vám ve výčtu chybí, je to něco co řešit nechcete?

Dobrý postřeh. AI ve vzdělávání neignorujeme, ale víme, že akademická půda nám není tak blízká. Proto chceme v této oblasti spíše doporučovat již fungující iniciativy a v rámci problematiky přinášet jen ty opravdu nejpodstatnější informace. Na druhou stranu už nyní máme mezi členy subjekty, pro které je vzdělávání dlouhodobě velké téma.

Je součástí vaší vize a strategie i podpora vnímání umělé inteligence mezi širokou veřejností?

Jednoznačně! Chceme se stát tlumočníkem a místem, kam se může s dotazy obrátit i veřejnost. Připravujeme jeden velmi zajímavý projekt zaměřený na vyvracení mýtů spojených s AI, ale zatím nemohu říct více. Média v posledních měsících informovala o umělé inteligenci rozporuplně a ve zkratkách. Lidé jsou zmatení, nezřídka vystrašení a my to chceme postupně napravovat.

Jaká témata plánujete pokrýt v budoucích školeních a webinářích? Necháváte to na členech, nebo chcete nějaká témata sami iniciovat a podporovat?

Máme nějaký vysněný seznam témat, ale zcela upřímně se dost řídíme poptávkou. Nedávno proběhl náš první mastermind na téma „AI a automatizace“, který se zaplnil za pár hodin. Celkově se budeme v následujících měsících zaměřovat na AI transformaci. Víc než specifická témata je pro nás zajímavé přinášet čísla a výsledky. Teorie bylo ve firemním prostředí už dost.

Máte nějaké spolupráce s mezinárodními organizacemi zaměřenými na AI?

Jsme v kontaktu se zahraničními AI asociacemi a hledáme vhodný model spolupráce. Zajímavé je pro nás sdílení informací a spolupodílení se na formování regulací. Jednu spolupráci s nadnárodní AI organizací bychom měli oznámit již velmi brzy.

Jaké jsou vaše plány na další rozvoj a rozšiřování asociace? Proč by se měla firma chtít stát členem vaší asociace?

Nastavili jsme si nějaké cíle týkající se počtu členů do konce roku 2023 a počtu realizovaných akcí. Tyto cíle se nám při stávajícím tempu růstu s velkou pravděpodobností podaří splnit, nicméně hlavní úkol zní – tvrdě pracovat. Možná to zní jako klišé, ale zatím nám tento přístup funguje.

Nejsme a nikdy nebudeme asociací, která se stane jen naleštěnou značkou bez obsahu či hodnoty. Členům poskytujeme řadu služeb od právní pomoci až po mediální podporu. Důkazem je i nově spuštěná členská sekce, která není pouze nějakou zamčenou sekcí webu. Naopak jsme se rozhodli pro řešení založené na komunitní platformě, kde mají členové možnost diskutovat, navazovat kontakty, čerpat všech výhod a spolupodílet se na směřování celé asociace. Součástí jsou také slevové akce, mezi kterými nechybí například vstupenky na konference nebo mentoring zdarma pro AI startupy.

Členství v České asociaci umělé inteligence je pro firmu cestou k tomu, aby držela krok s rozvojem umělé inteligence a aktivně se na něm v naší zemi spolupodílela. To vše udržitelně a s velkým důrazem na etické výzvy, které AI přináší.

Nové články sem přidávám porůznu, tak jestli nechcete, aby vám něco uniklo, přidejte si můj feed do RSS čtečky, sledujte můj Twitter, Facebook a LinkedIn, případně si nechte nové příspěvky posílat mailem (žádný spam!)