Souhrn AI novinek #8 – AI ve vzdělávání

Bill Gates a další věří v radikální změnu vzdělávání, v USA stát a firmy spolupracují na zavedení AI do škol, AI řeší nedostatek učitelů, na univerzitu chodí AI studenti a další AI novinky ze vzdělávání.

Uveřejněno

Rubrika

Autor

Už dlouho jsem se nedostal k tomu napsat další díl mých souhrnů AI novinek, omlouvám se, prakticky každý den teď školím a novinky tak stíhám dávat jen do svého Slacku mým absolventům. Nějaké zásadní novinky teď na přelomu roku stejně nebyly, když vynechám, že OpenAI představila GPT Store a nový tarif ChatGPT Team, k čemuž byl separátní článek a ještě se tomu v nejbližších dnech věnovat.

Nicméně zkusím to tentokrát pojmout trochu jinak – zaměřil jsem se na AI novinky z jedné oblasti – vzdělávání. S pomocí AI jsem si vyhledal články z posledních 2 měsíců související s AI a vzděláváním a následně vybral ty zajímavé a opět s pomocí AI k nim pak napsal souhrny (záměrně téměř bez úprav).

AI školení – nové termíny a místa (Praha, Brno, České Budějovice)

Chcete dostávat tyto články na e-mail, aby vám nic neuteklo?

Vzdělávací AI novinky ze světa

BusinessInsider: Bill Gates si myslí, že umělá inteligence radikálně změní pracovní místa, zdravotní péči a vzdělávání. Toto jsou jeho předpovědi pro nadcházející rok.

Bill Gates chválí “revoluční” povahu AI a její potenciální dopad na svět. V blogovém příspěvku představuje své předpovědi o budoucím vlivu technologie na zdravotnictví, vzdělávání a pracovní sílu. Gates předpovídá, že vývoj AI bude brzy „superpohánět“ inovační potenciál. Zmiňuje některé z projektů, které se snaží využít AI k řešení lékařských, pedagogických a sociálních otázek. Gates věří, že AI je důvodem, proč se náš život v posledním století tak zlepšil.

CSTA: Posílení budoucnosti: CSTA oznamuje financování průlomové aktualizace standardů počítačové vědy pro K-12 ve výši 1,6 milionu dolarů.

Na akci konané v Bílém domě americká CSTA (Asociace učitelů počítačových oborů) oznámila nové financování ve výši 1,6 milionu dolarů na aktualizaci standardů počítačové vědy pro K-12 (v ČR kontextu – mateřské až střední školství). Cílem je zajistit, aby vzdělávání v oblasti počítačové vědy odpovídalo nejnovějším pokrokům v technologii, včetně umělé inteligence (AI), a měnící se vzdělávací krajině.

Projekt se skládá ze tří fází: výzkumpsaní standardů a implementace. Do roku 2026 se plánuje vydání finálních standardů s podporou a zdroji pro učitele a vzdělávací lídry.

Projekt je veden katalyzátory, AmazonemGooglem a Národní nadací pro vědu, kteří poskytli počáteční investici ve výši 1,5 milionu dolarů. Dalším partnerem je Microsoft Philanthropies.

Forbes: Přesné vzdělávání: Jak školy K-12 využívají umělou inteligenci

Článek se zabývá využitím umělé inteligence (AI) v základním a středním vzdělávání, které nabízí transformační potenciál pro přetváření našich vzdělávacích modelů. Školy již využívají tyto nástroje k zlepšení učebních zkušeností, zlepšení vzdělávacích výsledků a pomoci učitelům s jejich instruktážním procesem. Článek popisuje, jak je AI integrována do tříd K-12, její výhody, výzvy a budoucí výhled této technologie ve tvarování vzdělávání.

Forbes: Umělá inteligence přebírá vládu nad třídou: Alpha pomáhá řešit nedostatek učitelů

Článek řeší jak umělá inteligence (AI) může změnit a zlepšit vzdělávání a uvádí příklad Alpha school, kde se učení řídí AI bez tradičních učitelů. Zdůrazňuje výhody AI pro personalizované učení, efektivitu a řešení krize nedostatku učitelů. Zároveň upozorňuje na výzvy a omezení AI, jako jsou náklady, dostupnost a rozvoj lidských dovedností. Článek navrhuje, že AI by měla být spíše doplňkem než náhradou lidských učitelů.

LearningEquality: Zamyšlení nad summitem WISE 2023: Navigace v prostředí umělé inteligence ve vzdělávání

Revanth Voothaluru, projektový manažer Learning Equality, představil na summitu WISE v Dauhá nástroj pro poloautomatické zajištění rovnoprávnosti kurikula pomocí umělé inteligence (AI).

Článek reflektuje o roli a dopadech AI na vzdělávání, zejména v rozvojových zemích, a klade otázky o účelu, přístupnosti, rovnosti a škálovatelnosti AI v edukaci. Článek zdůrazňuje potřebu etiky, spolupráce a inovace při využívání AI jako transformační síly pro globální a lidský rozvoj.

Forbes: Posílení příští generace pomocí umělé inteligence

Autor, CEO společnosti EltexSoft, zdůrazňuje důležitost zavedení umělé inteligence (AI) do vzdělávání jako způsobu, jak připravit studenty na budoucnost. Článek popisuje některé z výhod a výzev AI v oblasti vzdělávání, jako je personalizace, inovace, analýza dat, přístupnost a profesní rozvoj. Autor vyzývá k strategickému přístupu k AI ve vzdělávání, který by zohledňoval vzdělávací cíle, potřeby studentů a učitelů a globální dopady AI na zaměstnanost.

The Byte: Studenti na Ferris State University budou brzy sdílet třídu s AI „studenty“

V experimentu na Ferris State University v Michiganu se budou studenti prvního ročníku brzy učit společně s AI-powered “studenty”, kteří se zapsali do stejných kurzů jako oni. Dva AI studenti, Ann a Fry, budou poslouchat přednášky, dělat úkoly a dokonce se aktivně zapojovat do diskusí s ostatními studenty. Cílem experimentu je prozkoumat “transformační dopad nových technologií umělé inteligence, propojit středoškolské studenty s potenciálními vzdělávacími a kariérními cestami v sektorech, které se neustále vyvíjejí a jsou stále důležitější”. Ann a Fry si sami “rozhodnou”, jaký bakalářský titul budou studovat, a doufá se, že budou pokračovat ve svém vzdělávání až do doktorátu. Výzkumníci budou brzy analyzovat data, aby zjistili, co se AI studenti naučili a co se škola naučila od nich.

FastCompany: Dětský robot Moxie dostane vylepšení umělé inteligence a funkce doučování

Moxie je robot, který pomáhá dětem učit se různým předmětům na stole. Robot má umělou inteligenci, která se neustále zlepšuje a přizpůsobuje se potřebám a zájmům dětí. Robot také podporuje sociální a emoční dovednosti dětí tím, že s nimi hraje hry, povídá si a sdílí příběhy. Robot je navržen tak, aby byl přátelský, zábavný a bezpečný pro děti od 5 do 10 let. Robot je propojen s aplikací, která umožňuje rodičům sledovat pokrok a nastavovat cíle pro své děti.

Forbes: Použití generativní AI pro zvýšení empatie u studentů medicíny a lékařů

Autor Lance Eliot popisuje, jak generativní AI může pomoci rozvíjet empatii u studentů medicíny a lékařů. Empatie je klíčová pro budování důvěry a spolupráce s pacienty a výzkum ukazuje, že empatičtí lékaři dosahují lepších výsledků. Generativní AI může pomoci procvičovat empatii prostřednictvím různých aktivit. Autor zdůrazňuje, že generativní AI není plně srovnatelná s lidskou inteligencí, ale může být užitečným nástrojem pro empatii v medicíně.

EHL Hospitality Business School: Inovativní výukové techniky a nástroje pro lepší vzdělávání

Autor popisuje různé inovativní výukové techniky a nástroje, které mohou zlepšit zážitek z učení a vyučování. Mezi ně patří personalizované učení, projektové učení, metoda Jigsaw, gamifikace, obrácená třída, QR kódy, dotazovací učení, kulturně inkluzivní vyučování a flexibilní vzdělávací prostředí. Autor také nastiňuje některé budoucí trendy v oblasti vzdělávání, jako je virtuální realita, umělá inteligence, 3D tisk a cloud computing. Cílem autora je povzbudit učitele k využívání těchto technik a nástrojů, aby vytvořili bezpečné a podnětné prostředí, kde se studenti mohou vyjádřit, přistupovat k cenným zdrojům a podnikat nezávislé studium s důvěrou.

Fortune: Generální ředitel společnosti Coursera říká, že využití umělé inteligence v online vzdělávání je klíčem k dostupnějšímu a flexibilnějšímu vzdělávání v roce 2024.

Jeff Maggioncalda, hovoří o tom, jak jeho platforma nabízí tisíce příležitostí k online učení, od krátkých kurzů po magisterské tituly z prestižních univerzit a firem. Během pandemie se počet uživatelů Coursery téměř zdvojnásobil a nyní dosahuje více než 129 milionů. Maggioncalda říká, že Coursera využívá umělou inteligenci k překladu kurzů do 17 jazyků, k poskytování personalizovaného tutora zvaného Coach a k pomoci partnerům s tvorbou obsahu. Coursera také nabízí inovativní možnost tzv. pathway degrees, kdy si uživatelé mohou vybrat oblast zájmu a postupně získat certifikát i titul. Maggioncalda věří, že Coursera je nejlepším řešením pro flexibilní, cenově dostupné a univerzálně přístupné vzdělávání.

TechCrunch: Generativní AI: Přeměna vzdělávání na personalizovaný, návykový zážitek z učení

Tigran Sloyan, CEO CodeSignal, tvrdí, že generativní AI může změnit způsob, jakým se lidé učí, a vytvořit pro ně motivující prostředí. Klíčem je vytvoření osobního vztahu mezi žákem a AI. Sloyan představuje koncept “gamifikovaného učení”, které využívá herní prvky k zvýšení zájmu žáků. Generativní AI může pomoci vytvořit takové gamifikované učební zkušenosti na velkém měřítku a pro různé obory. Sloyan vyzývá k větší spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, technologickými společnostmi a výzkumníky, aby využili potenciál generativní AI pro transformaci vzdělávání.

Forbes: Z učebny do ekonomiky: Institut pro zážitkovou umělou inteligenci na Northeastern University urychluje reálnou transformaci pomocí AI

Autor popisuje, jak Institut pro zážitkovou umělou inteligenci (EAI) na Northeastern University propojuje akademický výzkum s praktickými potřebami průmyslu v oblasti umělé inteligence (AI). EAI nabízí studentům možnost pracovat na inovativních a transformačních projektech s předními společnostmi v rámci AI Solutions Hub. EAI se také zaměřuje na etické a zodpovědné používání AI v různých oborech, jako je zdravotnictví, biologie, klimat a udržitelnost. EAI je organizován kolem několika výzkumných center, která jsou vedená mezinárodně uznávanými odborníky na AI. Cílem EAI je urychlit reálnou inovaci pomocí AI a připravit studenty na budoucí výzvy.

Towards Data Science: Jak ChatGPT transformuje způsob, jakým učíme softwarový vývoj

Autor článku popisuje, jak AI asistenti jako ChatGPT ovlivňují výuku programování a jak by se měli učitelé přizpůsobit této změně. Tvrdí, že AI asistenti jsou užiteční pro psaní kódu, ale ne pro pochopení konceptů a řešení problémů. Navrhuje, aby učitelé integrovali AI asistenty do svých kurzů a hodnotili dovednosti, které AI ještě nezvládá. Zároveň by měli motivovat studenty, aby se zapojili do materiálu a získali základní programovací dovednosti. Klíčové sdělení článku je, že AI asistenti jsou zde, abychom je využívali, ale ne abychom se na ně spoléhali.

Washington Post: Generace GPT: Co si skutečně myslí generace Z o „svět měnící“ umělé inteligenci

Článek přináší názory mladých lidí na to, jak umělá inteligence ovlivňuje jejich budoucnost v různých oblastech, jako je vzdělávání, umění, právo, zdravotnictví nebo aktivismus. Někteří z nich využívají generativní AI jako nástroj pro tvorbu, učení nebo řešení problémů, jiní jsou kritičtí k jejím možným negativním dopadům, jako je podvádění, diskriminace nebo ztráta emocionální hloubky. Článek ukazuje, že generace GPT je různorodá, kreativní a angažovaná v otázkách, které se týkají budoucnosti AI.

Vzdělávací AI novinky z ČR

Kolegové ze SCIO zveřejnili pár užitečných návodů, které by se vám mohly hodit

A co osobně rozhodně doporučuji je náš Sciobot – nástroj pro učitele, který jim automaticky vytvoří přípravu na prakticky jakoukoliv hodinu s jakýmkoliv tématem. Není to úplná novinka (nicméně stále se vylepšuje, máme tam hodně věcí v backlogu), zatím to zná jen málo učitelů – šiřte mezi ně, bude se jim to rozhodně líbit a ušetří jim to mraky času.

Napíšu k tomu brzy návod i sem, ale použití je tak jednoduché, že to zvládnete i bez něj, prostě se zaregistruje/přihlásíte, pak napíšete, o čem má být hodina, pro jakou třídu (případně pár dalších detailů typu co už děti probíraly), v dalším kroku můžete upřesnit cíle hodiny a pak už jen pár minut počkáte a máte perfektní přípravu podle nejmodernější metodiky.

Co vy na to?

Co říkáte na takový „poloautomatický“ souhrn novinek? Zajímalo by vás něco takového? A na jak vidíte budoucnost AI ve vzdělávání vy? Používají vaše děti ke studiu nějaké nástroje umělé inteligence? Máte či znáte nějaké zajímavé projekty či nástroje zaměřené na zlepšení vzdělávání s pomocí AI? Napište mi na sociálních sítích.

Nové články sem přidávám porůznu, tak jestli nechcete, aby vám něco uniklo, přidejte si můj feed do RSS čtečky, sledujte můj Twitter, Facebook a LinkedIn, případně si nechte nové příspěvky posílat mailem (žádný spam!)