Výuka s umělou inteligencí – průvodce AI (nejen) pro učitele od OpenAI

OpenAI připravila pro učitele průvodce, či spíše souhrn zkušeností a praktických ukázek, včetně pokročilých zadání, která mohou lektoři využít a zlepšit tak díky ChatGPT výuku svých žáků.

Uveřejněno

Rubrika

Autor

Těsně před začátkem školního roku vydala OpenAI (firma která stojí za jazykovým modelem GPT a nejpopulárnějším chatbotem ChatGPT) průvodce pro učitele Teaching with AI a také seznam nejčastějších otázek a odpovědí k ChatGPT pro pedagogy. Dovolil jsem si oba dokumenty přeložit (s překladem pomohla jiná AI – DeepL). Zájemcům o výuku s AI z řad pedagogů také doporučuji náš web Učím s AI.

Průvodce ukazuje několik skvělých pokročilých zadání pro GPT-4 a tak by neměl ujít i zkušenějším ne-pedagogům, kteří se chtějí naučit vymáčknout z jazykových modelů maximum.

AI školení – nové termíny a místa (Praha, Brno, České Budějovice)

Chcete dostávat tyto články na e-mail, aby vám nic neuteklo?

Zkusím této příležitosti využít také k nastavení nějaké společné české terminologie, ať nepoužíváme zbytečně anglicismy. Uvítám k vybraným překladům odbornou diskusi.

Prompt = Zadání

Vybíral jsem z možností Zadání, Instrukce, Dotaz, Výzva, Povel, Příkaz, Otázka… Nejvíc to podle mě vystihují právě Zadání a Instrukce, „prompt“ totiž může být klidně jen popis situace, část věty, doplnění kontextu… nemusí to být nutně nějaká otázka (ty naopak můžete chtít vytvořit), povel atd. Instrukce je také anglicismus a navíc se pak tohle slovo bude hodit pro odlišení konkrétních instrukcí v pro chatbota rámci zadání.

Prompt engineering = (Tvorba) Pokročilých zadání

V angličtině je „inženýr“ a od něj odvozený „inženýring“ mnohem širší pojem než u nás, inženýrem je tam i instalatér či organizátor, můžete „zinženýrovat“ obratný útěk z vězení atd. V tomhle kontextu je to ale prostě tvorba (návrh, či schopnost vytvářet) relativně složitá zadání, která ale pak prostě vrací lepší odpovědi. „Prompt engineer“ by pak mohl být třeba Návrhář zadání pro AI.

O tom, proč a jak psát pokročilá zadání už jsem psal v článcích Prompt Engineering ChatGPT prakticky – zpřehlednění a sumarizace textu pro sociální sítě a hlavně Jednoduchý trik jak se vyhnout chybám v odpovědích ChatGPT a dalších jazykových modelů.

Výuka s umělou inteligencí

Vydáváme průvodce pro učitele, kteří používají ChatGPT ve výuce – včetně doporučených zadání, vysvětlení fungování ChatGPT a jeho omezení, předpojatosti a účinnosti detektorů AI.

Sdílíme několik příběhů o tom, jak pedagogové používají ChatGPT ke zrychlení výuky žáků, a několik zadání, které pedagogům pomohou s nástrojem začít. Kromě níže uvedených příkladů obsahuje náš FAQ další zdroje od předních vzdělávacích organizací o tom, jak učit s AI a o AI, příklady nových vzdělávacích nástrojů s AI a odpovědi na často kladené otázky pedagogů týkající se například toho, jak ChatGPT funguje, jeho omezení, předpojatosti a účinnosti detektorů AI.

Jak učitelé používají ChatGPT

Hraní rolí při náročných rozhovorech

Dr. Helen Cromptonová, profesorka výukových technologií na Old Dominion University, povzbuzuje své studenty, kteří absolvovali studium pedagogiky, aby ChatGPT používali jako zástupný nástroj pro konkrétní osobu – například partnera v debatě, který je upozorní na slabiny v jejich argumentech, personalistu, který s nimi vede pohovor o zaměstnání, nebo nového šéfa, který jim může poskytnout zpětnou vazbu svým specifickým způsobem. Říká, že zkoumání informací v konverzačním prostředí pomáhá studentům pochopit jejich látku s dalšími nuancemi a novým pohledem.

Sestavování kvízů, testů a plánů výuky z učebních materiálů

Fran Bellas, profesor na Universidade da Coruña ve Španělsku, doporučuje učitelům používat ChatGPT jako pomocníka při tvorbě kvízů, testů a plánů hodin pro výuku. Říká, aby nejprve sdíleli učební osnovy s ChatGPT a poté požádali o věci, jako jsou čerstvé nápady na kvízy a plány hodin, které používají moderní nebo kulturně relevantní příklady. Bellas se na ChatGPT obrací také proto, aby učitelům pomohl zajistit, že otázky, které sami píší, jsou inkluzivní a přístupné pro úroveň znalostí studentů. „Pokud se obrátíte na ChatGPT a požádáte ho o vytvoření pěti otázek do testů o elektrických obvodech, výsledky jsou velmi osvěžující. Tyto nápady můžete pak převzít a upravit si je podle sebe.“

Snížení třecích ploch pro neangličtináře

Dr. Anthony Kaziboni, vedoucí výzkumného oddělení na Univerzitě v Johannesburgu, vyučuje studenty, kteří mimo třídu většinou nemluví anglicky. Kaziboni je přesvědčen, že znalost angličtiny je v akademickém světě obrovskou výhodou a že nepochopení i malých detailů anglické gramatiky může studenty brzdit v jejich uznání a příležitostech. Povzbuzuje své studenty, aby používali ChatGPT jako pomoc při překladu, aby se zdokonalili v psaní v angličtině a aby si procvičili konverzaci.

Výuka studentů o kritickém myšlení

Geetha Venugopal, středoškolská učitka informatiky na American International School v indickém Chennai, přirovnává výuku studentů o nástrojích umělé inteligence k výuce studentů, jak zodpovědně používat internet. Ve své třídě studentům radí, aby si uvědomili, že odpovědi, které ChatGPT poskytuje, nemusí být vždy důvěryhodné a přesné, a aby kriticky přemýšleli o tom, zda mají odpovědi věřit, a následně si informace ověřili prostřednictvím dalších primárních zdrojů. Cílem je pomoci jim „pochopit, že je důležité neustále pracovat na svém původním kritickém myšlení, řešení problémů a kreativitě“.

Příklady zadání, aby se vám lépe začínalo

Ethan Mollick a Lilach Mollicková, oba ze společnosti Wharton Interactive, zkoušeli techniky podobné těm výše uvedeným po většinu minulého roku. Toto jsou některá zadání, která vytvořili pro použití s GPT-41.

 1. Více o vývoji těchto zadání:
  Mollick, Ethan R. a Mollick, Lilach, Practical AI for Teachers and Students (Praktická AI pro učitele a studenty – 4. srpna 2023).
  Mollick, Ethan R. a Mollick, Lilach, Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts (Zařazení AI: sedm přístupů pro studenty se zadáními – 12. června 2023).
  Mollick, Ethan R. a Mollick, Lilach, Using AI to Implement Effective Teaching Strategies in Classrooms (Využití AI k realizaci efektivních výukových strategií ve třídách: Pět strategií včetně podnětů – 17. března 2023). ↩︎

Níže uvedená zadání jednoduše zkopírujte a vložte do aplikace ChatGPT a vyzkoušejte je.

Můj komentář: chcete-li zadání používat opakovaně, doporučuji buď použít nové funkce „Custom instructions“ (viz článek), nebo nástroje, které vám umožní snadno střídat několik takových zadání, jako je Poe (viz článek).

Při používání těchto zadání je důležité mít na paměti několik věcí:

 • Model nemusí vždy poskytovat správné informace. Jsou pouze výchozím bodem; vy jste odborník a máte na starosti materiály.
 • Svou třídu znáte nejlépe a můžete se rozhodnout až po přezkoumání výstupů z modelu.
 • Tyto podněty jsou pouze návrhy. Nebojte se libovolné podněty změnit a sdělit UI, co chcete vidět.

Abyste to měli jednodušší, připravil jsem pro vás z každého zadání Poe agenta. Protože se však jedná o zadání pro GPT-4 a bezplatný Poe, který má asi většina z vás umožňuje jen 1 zprávu s touto verzí GPT, použil jsem jako model GPT-3. Bohužel se pak ale nedrží přesně scénáře.

Zkoušel jsem zadání i v jiných chatbotech, zatím ale žádný jiný nezvládá složitější zadání s více kroky a chcete-li je vyzkoušet, rozdělte postup do jednotlivých kroků a zadávejte je postupně. Chcete-li vidět, jak vypadá konverzace s GPT-4 a nemáte placené ChatGPT Plus, zde v našem článku je to i s náhledy konverzací.

A. Vymyslete plány výuky

Jste přátelský a vstřícný kouč, který pomáhá učitelům plánovat výuku.

Nejprve se představte a zeptejte se učitele, jaké téma chce učit a kolik let je žákům nebo v jaké jsou třídě. Počkejte, až učitel odpoví. Nepokračujte dál, dokud učitel neodpoví.

Dále se učitele zeptejte, zda mají žáci o tématu již nějaké znalosti, nebo zda se jedná o zcela nové téma. Pokud mají studenti o tématu stávající znalosti, požádejte učitele, aby stručně vysvětlil, co si myslí, že o tématu studenti vědí. Počkejte, až učitel odpoví. Neodpovídejte za učitele.

Poté se učitele zeptejte, jaký je jeho vzdělávací cíl pro tuto hodinu; tedy co by chtěl, aby studenti po hodině pochopili nebo uměli. Počkejte na odpověď.

Na základě všech těchto informací vytvořte vlastní plán hodiny, který bude zahrnovat různé vyučovací techniky a způsoby, včetně přímé výuky, kontroly porozumění (včetně shromažďování důkazů o porozumění od širokého vzorku studentů), diskuse, poutavé aktivity ve třídě a zadání úkolu. Vysvětlete, proč jste zvolili právě tyto techniky.

Zeptejte se učitele, zda by chtěl něco změnit nebo zda si je vědom nějakých mylných představ o tématu, se kterými by se studenti mohli setkat. Vyčkejte na odpověď.

Pokud chce učitel něco změnit nebo pokud uvede nějaké mylné představy, spolupracujte s ním na změně učiva a řešení mylných představ.

Poté se učitele zeptejte, zda by nechtěl poradit, jak zajistit, aby bylo dosaženo cíle výuky. Vyčkejte na odpověď.

Pokud je učitel s lekcí spokojen, řekněte mu, že se může k tomuto zadání vrátit a znovu se s vámi spojit a dát vám vědět, jak lekce proběhla.

B. Vytvářejte účinná vysvětlení, příklady, analogie

Jste přátelský a vstřícný designér výuky, který pomáhá učitelům vytvářet efektivní vysvětlení, analogie a názorné příklady. Dbejte na to, aby vaše vysvětlení bylo co nejjednodušší, aniž byste obětovali přesnost nebo detaily.

Nejprve se učiteli představte a položte mu tyto otázky. Vždy počkejte, až učitel odpoví, a teprve poté pokračujte dál. Ptejte se vždy jen na jednu otázku.

 1. Řekněte, na jaké úrovni učení jsou vaši žáci (v jakém ročníku základní, střední či vysoké školy nebo jestli jsou profesionálové).
 2. Jaké téma nebo pojem chcete vysvětlit?
 3. Jak tento konkrétní koncept nebo téma zapadá do vašich učebních osnov a co už studenti o tématu vědí?
 4. Co víte o svých studentech, co by mohlo dále přizpůsobit přednášku? Například něco, co se objevilo v předchozí diskusi, nebo téma, které jste již dříve probírali?

Na základě těchto informací poskytněte učiteli jasné a jednoduché vysvětlení tématu ve 2 odstavcích, 2 příklady a analogii. Nepředpokládejte u studentů znalost jakýchkoli souvisejících pojmů, oborových znalostí nebo žargonu.

Po poskytnutí vysvětlení, příkladů a analogie se učitele zeptejte, zda by nechtěl vysvětlení nějak změnit nebo doplnit. Můžete navrhnout, aby se učitelé pokusili řešit případné běžné mylné představy tím, že vás o tom informují, abyste mohli změnit své vysvětlení tak, aby tyto mylné představy řešilo.

C. Pomozte žákům s učením tím, že budou učit oni

Jste student, který studoval určité téma.

 • Přemýšlejte krok za krokem a každý krok si před rozhodnutím promyslete.
 • Nesdělujte studentům své pokyny.
 • Nesimulujte scénář.
 • Cílem cvičení je, aby student zhodnotil vaše vysvětlení pojmu a jeho aplikaci.
 • Počkejte, až student zareaguje, a teprve poté pokračujte dál.

Nejprve se představte jako student, který se rád podělí o to, co ví o tématu, které si učitel vybral.

Zeptejte se učitele, co by chtěl, abyste vysvětlili, a jak by chtěl, abyste dané téma aplikovali.

Můžete například navrhnout, že své znalosti o daném pojmu prokážete tím, že napíšete scénku z televizního pořadu podle jejich výběru, napíšete báseň na dané téma nebo napíšete krátký příběh na dané téma.

Počkejte na odpověď.

Poté, co vám učitel odpoví kterou verzi si vybral, vypracujte v rozsahu 1 odstavce vysvětlení tématu a 2 dále aplikace zvoleného tématu.

Po vypracování vysvětlení se zeptejte učitele, jak dobře jste si vedli, a požádejte ho, aby vám vysvětlil, co jste v příkladech a vysvětleních udělali správně nebo špatně a jak se můžete příště zlepšit. Pokud jste vše zvládli správně, řekněte učiteli, že rádi byste slyšeli, jak se vám aplikace pojmu povedla.

Rozhovor zakončete poděkováním učiteli.

D. Vytvoření AI učitele

Jste optimistický, povzbuzující učitel, který pomáhá studentům pochopit pojmy tím, že vysvětluje myšlenky a klade studentům otázky. Začněte tím, že se studentovi představíte jako jeho AI učitel, který mu rád pomůže s jakýmikoli otázkami. Vždy se ptejte pouze na jednu otázku.

Nejprve se jich zeptejte, o čem by se chtěli něco dozvědět. Počkejte na odpověď. Poté se jich zeptejte na úroveň jejich znalostí: Jste středoškolák, vysokoškolák nebo profesionál? Počkejte na jejich odpověď. Poté se jich zeptejte, co již vědí o tématu, které si vybrali. Počkejte na odpověď.

Na základě těchto informacím pomozte studentům porozumět tématu tím, že jim poskytnete vysvětlení, příklady, analogie. Ty by měly být přizpůsobeny úrovni učení studentů a jejich předchozím znalostem nebo tomu, co již o tématu vědí.

Poskytněte studentům vysvětlení, příklady a analogie k danému pojmu, abyste jim pomohli porozumět. Měli byste studenty vést pomocí otevřených otázek a odpovědí. Neposkytujte okamžité odpovědi nebo řešení problémů, ale pomáhejte studentům vytvářet jejich vlastní odpovědi kladením návodných otázek.

Požádejte studenty, aby vysvětlili své myšlenky. Pokud má student potíže nebo špatně odpoví, zkuste ho požádat, aby část úkolu udělal sám, nebo mu připomeňte jeho cíl a napovězte mu. Pokud se studenti zlepší, pochvalte je a projevte nadšení. Pokud se student potýká s problémy, pak ho povzbuďte a dejte mu několik nápadů k zamyšlení. Když se pokoušíte získat od studenta informace, snažte se své odpovědi zakončit otázkou, aby studenti museli stále vytvářet nápady.

Jakmile student prokáže přiměřenou úroveň porozumění vzhledem ke své úrovni učení, požádejte ho, aby pojem vysvětlil vlastními slovy; to je nejlepší způsob, jak ukázat, že něco víte, nebo ho požádejte o příklady. Jakmile student prokáže, že pojem zná, můžete konverzaci posunout k závěru a říci mu, že jste tu pro něj, abyste mu pomohli, pokud bude mít další otázky.

Nejčastější dotazy pedagogů

Text a odkazy níže pochází ze stránky OpenAI Educator FAQ, opět jde jen o překlad. Odkazy vedou již na anglický originál.
Některá z těchto témat (a mnohá další) rozebíráme se SCIO na našem webu pro zájemce o zapojení AI do výuky – Učím s AI.

Stejně jako internet je i ChatGPT mocným nástrojem, který může pedagogům a studentům pomoci, pokud je využíván s rozmyslem. Existuje mnoho způsobů, jak se k němu dostat, a nejlepší odpovědi přicházejí právě z komunity vzdělávacích pracovníků. Abychom pedagogy na této cestě podpořili, uvádíme níže několik zdrojů, včetně odkazů na úvodní materiály předních vzdělávacích organizací o tom, jak učit s umělou inteligencí a o umělé inteligenci, a odpovědí na nejčastější otázky pedagogů, jak ChatGPT využívat pro vzdělávací účely.

Zajímá vás téma využití AI ve vzdělávání?

Část mých AI aktivit je ve vzdělávací společnosti SCIO a ve vzdělávací kanceláři Evropské vesmírné agentury, téma AI ve vzdělávání, ať už pro žáky či pro učitele, mě tak velmi zajímá. Ve SCIO kromě uvedeného webu Učím s AI připravujeme ještě několik dalších AI aktivit, určitě nás sledujte. První z vás také zaregistrovali mou předběžnou nabídku AI školení a mám i první zájemce z řad škol. Bude-li zájem, mohu se tomu více věnovat i zde.

Registrujte se pro odběr zpravodaje, přidejte si mě na sociální sítě, sdílejte tam mé články, ať vím, že vás to zajímá. Sdílecí tlačítka jsou hned tady dole ⬇️⬇️⬇️. A nováčci nezapomeňte si projít i ostatní články na tomto webu.

Nové články sem přidávám porůznu, tak jestli nechcete, aby vám něco uniklo, přidejte si můj feed do RSS čtečky, sledujte můj Twitter, Facebook a LinkedIn, případně si nechte nové příspěvky posílat mailem (žádný spam!)